ข่าวสมัครงาน

October 31, 2023

ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

October 27, 2023

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ครั้งที่ 2 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

ประกาศสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ  
October 25, 2023

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

   
October 24, 2023

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานพิเศษเงินรายได้
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 
October 11, 2023

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและจ้างเป็นพนักงานพิเศษเงินรายได้

ประกาศสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัเดลือกและจ้างเป็นพนักงานพิเศษเงินรายได้ ตั้งแต่ วันที่ 16 – 20 ตุลาคม 2566 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ สำนักงานผู้อำนวยการ ชั้น 1 อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.ธัญบุรี