การเดินทางมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

เดินทางโดยรถประจำทาง

สาย ปอ. 538 อนุสาวรีย์ชัยฯ (โรงพยาบาลสงฆ์) – ม.ราชมงคลธัญบุรี

สาย ปอ. 1156 ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต – ม.ราชมงคลธัญบุรี


เดินทางโดยรถตู้โดยสาร

รถตู้สาย ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต – ม.ราชมงคลธัญบุรี : รถตู้จอดลานจอดรถตู้ภายในฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต


เดินทางโดยรถส่วนตัว

คลิกดูแผนที่ GPS >> Maps/Rajamangala University of Technology Thanyaburi