ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป

คณะศิลปศาสตร์

NameSizeHits
NameSizeHits
1 ทวนสอบวิชา 011100066.0 MiB1243
2 ทวนสอบวิชา 0121000112.9 MiB771
3 ทวนสอบวิชา 0100000112.9 MiB740
4 ทวนสอบวิชา 0131000110.8 MiB750
5 ทวนสอบวิชา 01320001369.4 KiB2168
6 ทวนสอบวิชา 016100035.2 MiB898

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

NameSizeHits
NameSizeHits
9_ทวนสอบวิชา 09121001277.6 KiB383
18_ทวนสอบวิชา 09416056176.2 KiB339
17_ทวนสอบวิชา 09410041180.1 KiB446
15_ทวนสอบวิชา 0931105078.8 KiB275
16_ทวนสอบวิชา 09311051110.3 KiB258
14_ทวนสอบวิชา 09210015314.8 KiB298
13_ทวนสอบวิชา 09210003320.0 KiB282
11_ทวนสอบวิชา 09130002174.2 KiB349
10_ทวนสอบวิชา 09121005317.8 KiB343
1_ทวนสอบวิชา 0911004515.3 MiB734
7_ทวนสอบวิชา 09111051 -1170.6 KiB354
8_ทวนสอบวิชา 09111051 -62155.1 KiB497
12_ทวนสอบวิชา 09130042185.9 KiB336
6_ทวนสอบวิชา 090000011.2 MiB698
5_ทวนสอบวิชา 0912104525.1 MiB591
4_ทวนสอบวิชา 093110514.7 MiB531
3_ทวนสอบวิชา 092100341.2 MiB550
2_ทวนสอบวิชา 0941004313.6 MiB509