ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป

คณะศิลปศาสตร์

NameSizeHits
NameSizeHits
1 ทวนสอบวิชา 011100066.0 MiB1175
2 ทวนสอบวิชา 0121000112.9 MiB703
3 ทวนสอบวิชา 0100000112.9 MiB679
4 ทวนสอบวิชา 0131000110.8 MiB687
5 ทวนสอบวิชา 01320001369.4 KiB2082
6 ทวนสอบวิชา 016100035.2 MiB830

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

NameSizeHits
NameSizeHits
9_ทวนสอบวิชา 09121001277.6 KiB336
18_ทวนสอบวิชา 09416056176.2 KiB297
17_ทวนสอบวิชา 09410041180.1 KiB393
15_ทวนสอบวิชา 0931105078.8 KiB233
16_ทวนสอบวิชา 09311051110.3 KiB215
14_ทวนสอบวิชา 09210015314.8 KiB241
13_ทวนสอบวิชา 09210003320.0 KiB234
11_ทวนสอบวิชา 09130002174.2 KiB305
10_ทวนสอบวิชา 09121005317.8 KiB302
1_ทวนสอบวิชา 0911004515.3 MiB675
7_ทวนสอบวิชา 09111051 -1170.6 KiB312
8_ทวนสอบวิชา 09111051 -62155.1 KiB447
12_ทวนสอบวิชา 09130042185.9 KiB292
6_ทวนสอบวิชา 090000011.2 MiB645
5_ทวนสอบวิชา 0912104525.1 MiB486
4_ทวนสอบวิชา 093110514.7 MiB479
3_ทวนสอบวิชา 092100341.2 MiB504
2_ทวนสอบวิชา 0941004313.6 MiB453