ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป

คณะศิลปศาสตร์

NameSizeHits
NameSizeHits
1 ทวนสอบวิชา 011100066.0 MiB1178
2 ทวนสอบวิชา 0121000112.9 MiB705
3 ทวนสอบวิชา 0100000112.9 MiB681
4 ทวนสอบวิชา 0131000110.8 MiB689
5 ทวนสอบวิชา 01320001369.4 KiB2085
6 ทวนสอบวิชา 016100035.2 MiB830

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

NameSizeHits
NameSizeHits
9_ทวนสอบวิชา 09121001277.6 KiB338
18_ทวนสอบวิชา 09416056176.2 KiB299
17_ทวนสอบวิชา 09410041180.1 KiB396
15_ทวนสอบวิชา 0931105078.8 KiB235
16_ทวนสอบวิชา 09311051110.3 KiB216
14_ทวนสอบวิชา 09210015314.8 KiB243
13_ทวนสอบวิชา 09210003320.0 KiB236
11_ทวนสอบวิชา 09130002174.2 KiB308
10_ทวนสอบวิชา 09121005317.8 KiB304
1_ทวนสอบวิชา 0911004515.3 MiB677
7_ทวนสอบวิชา 09111051 -1170.6 KiB315
8_ทวนสอบวิชา 09111051 -62155.1 KiB449
12_ทวนสอบวิชา 09130042185.9 KiB294
6_ทวนสอบวิชา 090000011.2 MiB647
5_ทวนสอบวิชา 0912104525.1 MiB488
4_ทวนสอบวิชา 093110514.7 MiB480
3_ทวนสอบวิชา 092100341.2 MiB506
2_ทวนสอบวิชา 0941004313.6 MiB454