ข่าวสารและกิจกรรม

June 24, 2024

กำหนดการลงทะเบียนภาคการศึกษาที่ 1/2567และดาวน์โหลดใบลงทะเบียนขั้นต้น

ดาวน์โหลด ใบลงทะเบียนขั้นต้นปีการศึกษา 1/2567
June 24, 2024

ประกาศ สำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567 อัปโหลดเอกสารขึ้นทะเบียนและตรวจสอบสถานะการอัปโหลดให้ถูกต้อง ครบถ้วน(สถานะสีเขียว)ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2567

นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567 อัปโหลดเอกสารขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ได้ที่ https://oreg.rmutt.ac.th และติดตามผลตรวจสอบเอกสารให้สถานะเป็นสีเขียว ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2567 โดยมีรายละเอียดการอัปโหลดเอกสาร ดังนี้ 1. รูปถ่ายหน้าตรงเสื้อเชิ๊ตขาวไม่มีตราสัญลักษณ์ หรือชุดนักศึกษามทร.ธัญบุรี 1 นิ้ว (ต้องมี) (**รูปใช้ทำบัตรนักศึกษา) 2. ใบแสดงผลการเรียนจบโดยสมบูรณ์ (ต้องมี) 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ต้องมี) 4. […]
November 11, 2023

ประกาศ มทร.ธัญบุรี แนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 37 ปีการศึกษา 2565

 
October 26, 2023

กำหนดการวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันซ้อมใหญ่ และวันซ้อมย่อยรวมคณะ
เพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 37 ประจำปีการศึกษา 2565
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

กำหนดการวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 37 ประจำปีการศึกษา 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วันที่ 20 – 23 พฤศจิกายน 2566   วันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันซ้อมใหญ่ วันซ้อมย่อยรวมของคณะ วันซ้อมย่อยของคณะ วันจันทร์ ที่ 20 พฤศจิกายน 2566 รอบเช้า วันพฤหัสบดี ที่ 16 […]
October 11, 2023

ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เรื่อง พระราชพิธีทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 37 (ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2565) และตรวจสอบรายนามบัณฑิต

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 37 ประจำปีการศึกษา 2565 ตรวจสอบรายนามบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 37 (ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2565)  
June 24, 2024

ประกาศ สำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567 อัปโหลดเอกสารขึ้นทะเบียนและตรวจสอบสถานะการอัปโหลดให้ถูกต้อง ครบถ้วน(สถานะสีเขียว)ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2567

นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567 อัปโหลดเอกสารขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ได้ที่ https://oreg.rmutt.ac.th และติดตามผลตรวจสอบเอกสารให้สถานะเป็นสีเขียว ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2567 โดยมีรายละเอียดการอัปโหลดเอกสาร ดังนี้ 1. รูปถ่ายหน้าตรงเสื้อเชิ๊ตขาวไม่มีตราสัญลักษณ์ หรือชุดนักศึกษามทร.ธัญบุรี 1 นิ้ว (ต้องมี) (**รูปใช้ทำบัตรนักศึกษา) 2. ใบแสดงผลการเรียนจบโดยสมบูรณ์ (ต้องมี) 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ต้องมี) 4. […]
June 20, 2024

“ประกาศผลผู้เข้าร่วมโครงการการเรียนรู้ตลอดชีวิตในระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์(ธนาคารหน่วยกิต) หลักสูตร ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2567”

February 29, 2024

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริการวิชาการ
ผ่านระบบแพลตฟอร์มออนไลน์และระบบคลังหน่วยกิต (Credit Bank)
ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.ธัญบุรี วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

February 12, 2024

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทำเอกสารสำคัญทางการศึกษา
ในรูปแบบดิจิทัล (Digital Transcript) และการตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.ธัญบุรี วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567

December 22, 2023

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.ธัญบุรี ดำเนินการจัดการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป(TGAT) ความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ(TPAT) และการจัดการทดสอบรายวิชา A-Level ระหว่างวันที่ 9 – 11 ธันวาคม 2566

June 7, 2024

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก TCAS4 (Direct Admission) ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก TCAS4 (Direct Admission) ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567  
June 6, 2024

ประกาศผลสัมภาษณ์ TCAS3 (Admission) ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567

ประกาศผลสัมภาษณ์ TCAS3 (Admission) ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567 (ประกาศ ณ วันที่ 6 มิ.ย.67)
June 6, 2024

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการธนาคารหน่วยกิต (CreditBank)ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 1/2567

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการธนาคารหน่วยกิต (CreditBank) ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 1/2567 (ประกาศ ณ วันที่ 6 มิ.ย.67)