ข่าวสารและกิจกรรม

November 15, 2023

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์ เข้าร่วมโครงการธนาคารหน่วยกิต(CreditBank)
ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านสัมภาษณ์ ผู้เข้าร่วมโครงการ ธนาคารหน่วยกิต (CreditBank) ภาคการศึกษาที่ 2/2566
November 11, 2023

ประกาศ มทร.ธัญบุรี แนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 37 ปีการศึกษา 2565

 
October 26, 2023

กำหนดการวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันซ้อมใหญ่ และวันซ้อมย่อยรวมคณะ
เพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 37 ประจำปีการศึกษา 2565
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

กำหนดการวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 37 ประจำปีการศึกษา 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วันที่ 20 – 23 พฤศจิกายน 2566   วันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันซ้อมใหญ่ วันซ้อมย่อยรวมของคณะ วันซ้อมย่อยของคณะ วันจันทร์ ที่ 20 พฤศจิกายน 2566 รอบเช้า วันพฤหัสบดี ที่ 16 […]
October 11, 2023

ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เรื่อง พระราชพิธีทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 37 (ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2565) และตรวจสอบรายนามบัณฑิต

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 37 ประจำปีการศึกษา 2565 ตรวจสอบรายนามบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 37 (ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2565)  
October 27, 2023

กำหนดการลงทะเบียน ภาคการศึกษาที่ 2/2566 และใบลงทะเบียน

นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดใบลงทะเบียน ในวันที่ 3 พ.ย. 2566 เป็นต้นไป   Download คลิก ดาวน์โหลดใบลงทะเบียนเรียน ขั้นตอนการลงทะเบียนของนักศึกษา ชั้นปี 1 กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปของนักศึกษา ชั้นปี 1 เลือกลงทะเบียน   สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ฝ่ายทะเบียนการศึกษา เบอร์โทร 025493610-2 หรือ สอบถามได้ที่ Line OA […]
September 13, 2023

แจ้งนักศึกษาการถอนติด w ออนไลน์ ภาคการศึกษาที่ 1/2566

แจ้งนักศึกษาการถอนติด w ออนไลน์ ภาคการศึกษาที่ 1/2566 สำหรับนักศึกษาที่ดำเนินการถอนออนไลน์ ให้ตรวจสอบในระบบ หากยังไม่ได้รับ w ในระบบให้ทำการติดตามการถอนออนไลน์ ให้ติดต่อกับอาจารย์ผู้สอน และอาจารย์ที่ปรึกษาตามลำดับ เพื่อให้อาจารย์ดำเนินการให้แล้วเสร็จตามขั้นตอนถอน w ออนไลน์ ภายในวันที่ 17 กันยายน 2566 เท่านั้น ตามปฏิทินภารศึกษา
July 7, 2023

กำหนดการปรับความรู้พื้นฐานนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566

กำหนดการปรับความรู้พื้นฐานนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566 ดังนี้ คู่มือการใช้งาน Download คู่มือการใช้งาน Dlearn  ประกาศผลสอบปรับพื้นฐานวิชาภาษาอังกฤษ GE0001 (สอบวันที่ 16 ก.ค.66 และสอบวันที่ 18 ก.ค.66) ***สำหรับนักศึกษาที่สอบไม่ผ่าน ให้เข้าเรียนปรับพื้นฐานรายวิชาภาษาอังกฤษ โดยเลือกกลุ่มเรียนตามวัน/เวลาตั้งแต่วันที่ 21 ก.ค. ถึง 25 ก.ค. 66 รายละเอียดเพิ่มเติม […]
November 15, 2023

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์ เข้าร่วมโครงการธนาคารหน่วยกิต(CreditBank)
ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านสัมภาษณ์ ผู้เข้าร่วมโครงการ ธนาคารหน่วยกิต (CreditBank) ภาคการศึกษาที่ 2/2566
November 2, 2023

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ ผู้เข้าร่วมโครงการการเรียนรู้ตลอดชีวิต
(ธนาคารหน่วยกิต) หลักสูตรปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566

   
November 10, 2023

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ งานคลังหน่วยกิต งานวิชาการ งานรับสมัคร และงานทะเบียนและวัดผล
วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2566

รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ พันธ์ลำเจียก ผู้ช่วยอธิการบดี และผศ.ณัชติพงศ์ อูทอง ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ให้การต้อนรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในการเข้าศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ งานคลังหน่วยกิต งานวิชาการ งานรับสมัคร และงานทะเบียนและวัดผล วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมแสด ชั้น 2 อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.ธัญบุรี
August 28, 2023

โครงการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ประจำหลักสูตร มทร.ธัญบุรี ระยะที่ 2

โครงการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ประจำหลักสูตร มทร.ธัญบุรี ระยะที่ 2ระหว่างวันที่ 23-24 สิงหาคม 2566ณ โรงแรม โอโซ่ นอร์ธ พัทยา จังหวัดชลบุรี กล่าวเปิดงานโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัชติพงศ์ อูทอง ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนโดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ญาณวิทย์ ดร.อลงกลด แทนออมทอง มหาวิทยาลัยขอนแก่นและรองศาสตราจารย์ ดร.ประสาท เนืองเฉลิม มหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นวิทยากรการบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง การเขียนตำรา หนังสือ เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการมีอาจารย์เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น […]
December 2, 2021

มทร.ธัญบุรี ปรับเอกสารการศึกษาในรูป Digital Transcript พร้อมสู่ยุค Digital Transformation

มทร.ธัญบุรี ได้ออกใบรายการรับรองผลการศึกษาในรูปแบบดิจิตอลดิจิตอล (digital transcript) มามากกว่า 1 ปี และวันนี้ มทร.ธัญบุรีได้เข้ารับเกียรติบัตรองค์กรแกนนำที่เข้าร่วมโครงการ digital transcript ของกระทรวงการอุดมศึกษาฯ DGA ETDA และ กพร. โดบสามารถอธิบายรูปแบบของ digital transcript แบบสั้นๆ เพื่อความเข้าใจ Digital Transcript ปัจจุบันมี 2 รูปแบบหลัก […]