ข่าวสารและกิจกรรม

May 24, 2024

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานพิเศษเงินรายได้ (ประกาศ ณ วันที่ 24/5/67)

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานพิเศษเงินรายได้ (ประกาศ ณ วันที่ 24/5/67)  
May 15, 2024

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานพิเศษเงินรายได้
กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง

   
May 7, 2024

ผู้สำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566
ตอบแบบสำรวจช่องทางการรับ “เอกสารสำเร็จการศึกษา”

ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ตอบแบบสำรวจช่องทางการรับเอกสารสำเร็จการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 7 – 13 พฤษภาคม 2567 ผู้สำเร็จการศึกษา คลิก เข้าระบบบริการการศึกษา เพื่อตอบแบบสำรวจ
November 11, 2023

ประกาศ มทร.ธัญบุรี แนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 37 ปีการศึกษา 2565

 
October 26, 2023

กำหนดการวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันซ้อมใหญ่ และวันซ้อมย่อยรวมคณะ
เพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 37 ประจำปีการศึกษา 2565
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

กำหนดการวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 37 ประจำปีการศึกษา 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วันที่ 20 – 23 พฤศจิกายน 2566   วันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันซ้อมใหญ่ วันซ้อมย่อยรวมของคณะ วันซ้อมย่อยของคณะ วันจันทร์ ที่ 20 พฤศจิกายน 2566 รอบเช้า วันพฤหัสบดี ที่ 16 […]
October 11, 2023

ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เรื่อง พระราชพิธีทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 37 (ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2565) และตรวจสอบรายนามบัณฑิต

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 37 ประจำปีการศึกษา 2565 ตรวจสอบรายนามบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 37 (ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2565)  
October 27, 2023

กำหนดการลงทะเบียน ภาคการศึกษาที่ 2/2566 และใบลงทะเบียน

นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดใบลงทะเบียน ในวันที่ 3 พ.ย. 2566 เป็นต้นไป   Download คลิก ดาวน์โหลดใบลงทะเบียนเรียน ขั้นตอนการลงทะเบียนของนักศึกษา ชั้นปี 1 กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปของนักศึกษา ชั้นปี 1 เลือกลงทะเบียน   สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ฝ่ายทะเบียนการศึกษา เบอร์โทร 025493610-2 หรือ สอบถามได้ที่ Line OA […]
April 26, 2024

ประกาศผลสัมภาษณ์ รับกลับเข้าศึกษา
ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567

ประกาศผลสัมภาษณ์ รอบรับกลับเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี  ปีการศึกษา 2567 (ประกาศ ณ วันที่ 27 เมษายน 2567)
April 26, 2024

ประกาศผลสัมภาษณ์ รับตรง (ปวช./ปวส./กศน.สายอาชีพ)
ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567

ประกาศผลสัมภาษณ์ รับตรง (ปวช./ปวส./กศน.สายอาชีพ) ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567 (ประกาศ ณ วันที่ 27 เมษายน 2567)
April 11, 2024

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบ รับตรง (ปวช./ปวส./กศน.สายอาชีพ)
ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รับตรง วันที่ 13 เมษายน 2567
February 29, 2024

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริการวิชาการ
ผ่านระบบแพลตฟอร์มออนไลน์และระบบคลังหน่วยกิต (Credit Bank)
ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.ธัญบุรี วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

February 12, 2024

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทำเอกสารสำคัญทางการศึกษา
ในรูปแบบดิจิทัล (Digital Transcript) และการตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.ธัญบุรี วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567

December 22, 2023

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.ธัญบุรี ดำเนินการจัดการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป(TGAT) ความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ(TPAT) และการจัดการทดสอบรายวิชา A-Level ระหว่างวันที่ 9 – 11 ธันวาคม 2566

May 24, 2024

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานพิเศษเงินรายได้ (ประกาศ ณ วันที่ 24/5/67)

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานพิเศษเงินรายได้ (ประกาศ ณ วันที่ 24/5/67)  
May 15, 2024

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานพิเศษเงินรายได้
กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง

   
April 29, 2024

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและจ้างเป็นพนักงานพิเศษเงินรายได้

ประกาศสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและจ้างพนักงานพิเศษเงินรายได้ ตั้งแต่วันที่ 7 – 13 พฤษภาคม 2567