korbnak jaritwong

April 11, 2024

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบ รับตรง (ปวช./ปวส./กศน.สายอาชีพ)
ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รับตรง วันที่ 13 เมษายน 2567
March 29, 2024

ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ TCAS2 (ม.6/กศน.สายสามัญ)
ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567

  ประกาศผลสัมภาษณ์ TCAS2 Quota วันที่ 30 มีนาคม 2567
March 29, 2024

ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ สอบตรง (ปวช./ปวส./กศน.สายอาชีพ)
ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567

ประกาศผลสัมภาษณ์ สอบตรง วันที่ 30 มีนาคม 2567
March 26, 2024

เปิดรับสมัคร ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ ธนาคารหน่วยกิต (CreditBank)
ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 1/2567
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2567

March 14, 2024

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ TCAS2 (QUOTA)
ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567

ประกาศกำหนดการสอบสัมภาษณ์พร้อมรายชื่อ TCAS2 (QUOTA) วันที่ 16 มีนาคม 2567 เวลา 18.00 น.