รับสมัคร

รับสมัครทุกปีการศึกษา

November 3, 2023

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ และชำระเงินค่าสมัคร
รอบ MOU ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ MOU วันที่ 3 พ.ย. 2566
July 5, 2023

กำหนดการทำบัตรประจำตัวนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 รอบเพิ่มเติม ปีการศึกษา 2566

กำหนดการทำบัตรประจำตัวนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 รอบเพิ่มเติม (รอบ 2) ปีการศึกษา 2566 ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กำหนดการ คณะ วันศุกร์ที่ 7 ก.ค. 66 เวลา 7.00 – 16.00 น. ทุกคณะ (สำหรับนักศึกษายังไม่ทำบัตรประจำตัวนักศึกษา) ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์ทำบัตรประจำตัวนักศึกษา ปีการศึกษา […]
June 8, 2023

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
โครงการเรียนรู้ตลอดชีวิต(ธนาคารหน่วยกิต)
ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 1/2566