รับสมัครนักศึกษา

September 7, 2022

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร. สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับสถานศึกษา โดยมีนายวิรัช โหตระไวศยะ และ รองศาสตราจารย์ ดร. กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์ รองอธิการบดี มทร.ธัญบุรีเป็นสักขีพยานในการลงนาม ณ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์ มทร.ธัญบุรี รองศาสตราจารย์ ดร. สมหมาย ผิวสอาด เผยว่า […]