ไม่มีหมวดหมู่

November 30, 2023

แจ้งสำเร็จการศึกษาและขึ้นทะเบียนบัณฑิต เทอม 2/2566 และการเตรียมความพร้อมก่อนสำเร็จการศึกษา

คู่มือการแจ้งสำเร็จการศึกษา
August 22, 2023

โครงการยุวชนอาสาเพื่อพัฒนาชุมชนจากวัสดุท้องถิ่นและวัสดุเหลือใช้  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โครงการยุวชนอาสาเพื่อพัฒนาชุมชนจากวัสดุท้องถิ่นและวัสดุเหลือใช้  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 Youth Volunteer Project for Development community from Local materials and Waste materials ชุมชนตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
August 22, 2023

โครงการยุวชนอาสา ประจำปี2564

1. โครงการยุวชนอาสา (ในพื้นที่หมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (CIV) : โครงการยุวชนอาสายกระดับศักยภาพชุมชน    บ้านท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 2. โครงการยุวชนอาสาพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเกษตรนวัตวิถีเพื่อสุขภาพ บ้านคลองศาลเจ้า จังหวัดนครนายก 3. โครงการยกระดับชุมชนแห่งการแบ่งปันตามรูปแบบวิถีชีวิตแบบใหม่ของ บ้านกระแซง อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 4. โครงการยุวชนอาสายกระดับศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงอาหาร ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล คลอง 6 ด้วยสื่อสังคมออนไลน์ 5. […]
August 22, 2023

โครงการยุวชนอาสาพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเกษตรนวัตวิถีเพื่อสุขภาพ บ้านคลองศาลเจ้า

โครงการยุวชนอาสาพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเกษตรนวัตวิถีเพื่อสุขภาพ บ้านคลองศาลเจ้า จังหวัดนครนายก โครงการยุวชนอาสาพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเกษตรนวัตวิถีเพื่อสุขภาพ บ้านคลองศาลเจ้า จังหวัดนครนายก ลงสำรวจพื้นที่ และความต้องการของชุมชน  20 กุมภาพันธ์ 64 การอบรมหลักสูตรนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ 60 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 5 – 11 และ 19-21 เมษายน 2564 ณ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และชุมชนบ้านคลองศาลเจ้า จ.นครนายก การมอบใบประกาศนียบัตรการนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ […]