korbnak jaritwong

February 7, 2023

การจัดลำดับมหาวิทยาลัย เพื่อเข้าพระราชทานปริญญาบัตร
ครั้งที่ 36 ประจำปีการศึกษา 2564
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 6 มทร.

กำหนดการพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 36 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 6 มทร. วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 และวันที่ 1 – 3 มีนาคม 2566 วันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันฝึกซ้อมใหญ่และจุดรายงานตัว วันซ้อมย่อยรวมของคณะ วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 รอบบ่าย มทร.ธัญบุรี – […]