korbnak jaritwong

November 2, 2023

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ ผู้เข้าร่วมโครงการการเรียนรู้ตลอดชีวิต
(ธนาคารหน่วยกิต) หลักสูตรปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566

   
October 31, 2023

ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

October 27, 2023

กำหนดการลงทะเบียน ภาคการศึกษาที่ 2/2566 และใบลงทะเบียน

นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดใบลงทะเบียน ในวันที่ 3 พ.ย. 2566 เป็นต้นไป   Download คลิก ดาวน์โหลดใบลงทะเบียนเรียน ขั้นตอนการลงทะเบียนของนักศึกษา ชั้นปี 1 กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปของนักศึกษา ชั้นปี 1 เลือกลงทะเบียน   สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ฝ่ายทะเบียนการศึกษา เบอร์โทร 025493610-2 หรือ สอบถามได้ที่ Line OA […]
October 27, 2023

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ครั้งที่ 2 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

ประกาศสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ  
October 26, 2023

กำหนดการวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันซ้อมใหญ่ และวันซ้อมย่อยรวมคณะ
เพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 37 ประจำปีการศึกษา 2565
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

กำหนดการวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 37 ประจำปีการศึกษา 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วันที่ 20 – 23 พฤศจิกายน 2566   วันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันซ้อมใหญ่ วันซ้อมย่อยรวมของคณะ วันซ้อมย่อยของคณะ วันจันทร์ ที่ 20 พฤศจิกายน 2566 รอบเช้า วันพฤหัสบดี ที่ 16 […]