ข่าวสารและกิจกรรม

June 7, 2024

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก TCAS4 (Direct Admission) ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก TCAS4 (Direct Admission) ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567  
June 6, 2024

ประกาศผลสัมภาษณ์ TCAS3 (Admission) ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567

ประกาศผลสัมภาษณ์ TCAS3 (Admission) ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567 (ประกาศ ณ วันที่ 6 มิ.ย.67)
June 6, 2024

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการธนาคารหน่วยกิต (CreditBank)ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 1/2567

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการธนาคารหน่วยกิต (CreditBank) ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 1/2567 (ประกาศ ณ วันที่ 6 มิ.ย.67)
November 11, 2023

ประกาศ มทร.ธัญบุรี แนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 37 ปีการศึกษา 2565

 
October 26, 2023

กำหนดการวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันซ้อมใหญ่ และวันซ้อมย่อยรวมคณะ
เพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 37 ประจำปีการศึกษา 2565
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

กำหนดการวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 37 ประจำปีการศึกษา 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วันที่ 20 – 23 พฤศจิกายน 2566   วันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันซ้อมใหญ่ วันซ้อมย่อยรวมของคณะ วันซ้อมย่อยของคณะ วันจันทร์ ที่ 20 พฤศจิกายน 2566 รอบเช้า วันพฤหัสบดี ที่ 16 […]
October 11, 2023

ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เรื่อง พระราชพิธีทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 37 (ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2565) และตรวจสอบรายนามบัณฑิต

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 37 ประจำปีการศึกษา 2565 ตรวจสอบรายนามบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 37 (ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2565)  
October 27, 2023

กำหนดการลงทะเบียน ภาคการศึกษาที่ 2/2566 และใบลงทะเบียน

นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดใบลงทะเบียน ในวันที่ 3 พ.ย. 2566 เป็นต้นไป   Download คลิก ดาวน์โหลดใบลงทะเบียนเรียน ขั้นตอนการลงทะเบียนของนักศึกษา ชั้นปี 1 กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปของนักศึกษา ชั้นปี 1 เลือกลงทะเบียน   สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ฝ่ายทะเบียนการศึกษา เบอร์โทร 025493610-2 หรือ สอบถามได้ที่ Line OA […]
June 5, 2024

ประกาศ แจ้งกำหนดการทำบัตรประจำตัวนักศึกษา ชั้นปีที่ 1
ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567
ณ หอประชุมราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

  กำหนดการทำบัตรประจำตัวนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567 ณ หอประชุมราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (ยกเว้น นักศึกษารอบ TCAS3 และ TCAS4 จะดำเนินการในรอบ 2 โดยกำหนดการแจ้งให้ทราบอีกครั้ง) กำหนดการ รอบเช้า (7.00 – 12.00 น.) รอบบ่าย (13.00 […]
June 1, 2024

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ TCAS4 Direct Admission
ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ TCAS4 Direct Admission ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567 (ประกาศ ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2567)
April 26, 2024

ประกาศผลสัมภาษณ์ รับกลับเข้าศึกษา
ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567

ประกาศผลสัมภาษณ์ รอบรับกลับเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี  ปีการศึกษา 2567 (ประกาศ ณ วันที่ 27 เมษายน 2567)
February 29, 2024

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริการวิชาการ
ผ่านระบบแพลตฟอร์มออนไลน์และระบบคลังหน่วยกิต (Credit Bank)
ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.ธัญบุรี วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

February 12, 2024

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทำเอกสารสำคัญทางการศึกษา
ในรูปแบบดิจิทัล (Digital Transcript) และการตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.ธัญบุรี วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567

December 22, 2023

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.ธัญบุรี ดำเนินการจัดการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป(TGAT) ความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ(TPAT) และการจัดการทดสอบรายวิชา A-Level ระหว่างวันที่ 9 – 11 ธันวาคม 2566

June 7, 2024

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก TCAS4 (Direct Admission) ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก TCAS4 (Direct Admission) ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567  
June 6, 2024

ประกาศผลสัมภาษณ์ TCAS3 (Admission) ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567

ประกาศผลสัมภาษณ์ TCAS3 (Admission) ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567 (ประกาศ ณ วันที่ 6 มิ.ย.67)
June 6, 2024

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการธนาคารหน่วยกิต (CreditBank)ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 1/2567

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการธนาคารหน่วยกิต (CreditBank) ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 1/2567 (ประกาศ ณ วันที่ 6 มิ.ย.67)