กำหนดการลงทะเบียนเรียน ภาคฤดูร้อน/2566 ระดับปริญญาตรี
เริ่มลงทะเบียน 28 มี.ค.67 – 2 เม.ย.67