ภาพบรรยากาศ “งานนวัตกรรมสร้างสรรค์ RMUTT’66” และเปิดบ้าน “ราชมงคลธัญบุรี” Open House