ประกาศ สำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567 อัปโหลดเอกสารขึ้นทะเบียนและตรวจสอบสถานะการอัปโหลดให้ถูกต้อง ครบถ้วน(สถานะสีเขียว)ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2567