ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานพิเศษเงินรายได้
กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง