ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานพิเศษเงินรายได้
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป