คู่มือการใช้งาน(คลิป VDO)

 

การบันทึกค่าระดับคะแนนออนไลน์

การบันทึกค่าระดับคะแนนออนไลน์ หัวข้อการใช้งาน Clip VDO การใช้งาน
สำหรับอาจารย์ผู้สอน การบันทึกเกรด
NameSizeHits
NameSizeHits
1.6Printใบส่งเกรด2.4 MiB29
1.3 แก้ไขเกรด เนื่องจากผู้รับผิดชอบรายวิชาตีกลับ5.0 MiB73
1.5 ยกเลิกการส่งเกรด และส่งเกรดใหม่5.0 MiB69
1.4 บันทึก F และสาเหตุ6.0 MiB59
1.1 การบันทึกเกรด8.2 MiB65
1.2 บันทึกเกรด กรณี Import เกรด10.8 MiB90
  การบันทึกคะแนน
NameSizeHits
NameSizeHits
2.6 Printใบส่งเกรด2.7 MiB30
2.4 แก้ไขคะแนน5.5 MiB65
2.5 แก้ไขคะแนน เนื่องจากผู้รับผิดชอบรายวิชาตีกลับ7.7 MiB60
2.1 บันทึกช่วงคะแนน7.9 MiB59
2.2 บันทึกคะแนน14.2 MiB67
2.3 บันทึกคะแนน กรณี Import คะแนน20.6 MiB53
  การแก้ไขเกรดแบบ Manual
NameSizeHits
NameSizeHits
3 แก้ไขเกรด แบบ Manual6.6 MiB65
ประกาศผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานพิเศษเงินรายได้716.6 KiB8
สำหรับผู้รับผิดชอบรายวิชา การยืนยันการส่งเกรด
NameSizeHits
NameSizeHits
4.1 ตีกลับ อาจารย์ผู้สอน2.1 MiB63
4.3.2_Print ใบส่งเกรด ส่งคณะพิจารณา_ปรับปรุง Print ได้ 2 รูปแบบ2.3 MiB31
4.4 Print รายงานสรุปเกรด2.7 MiB68
4.3.1 Print ใบส่งเกรด ส่งคณะพิจารณา3.3 MiB64
4.2 ยืนยันส่งผู้ปลดล็อค (กรณี เกรดไม่อยู่ในช่วง)4.7 MiB59
ประกาศผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานพิเศษเงินรายได้716.6 KiB8
สำหรับผู้ปลดล็อคผลการเรียน การปลดล็อค
NameSizeHits
NameSizeHits
5.1 ตีกลับ ผู้รับผิดชอบรายวิชา1.8 MiB61
5.3 ยกเลิกการปลดล็อครายวิชา1.9 MiB61
5.2 ยืนยันปลดล็อครายวิชา2.4 MiB57
ประกาศผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานพิเศษเงินรายได้716.6 KiB8

 

ลงทะเบียนเรียนออนไลน์

การลงทะเบียนเรียนออนไลน์ ไฟล์ PDF Clip VDO การใช้งาน
สำหรับนักศึกษา PDF
NameSizeHits
NameSizeHits
2.ลงทะเบียนเพิ่มรายวิชา5.0 MiB34
3.ลงทะเบียนลดรายวิชา5.1 MiB35
1.ลงทะเบียนตามแผนการเรียน6.1 MiB35

 

ถอน W ออนไลน์

ถอน W ออนไลน์ Clip VDO การใช้งาน
นักศึกษายื่นคำร้องถอน W ออนไลน์
NameSizeHits
NameSizeHits
1.2 นักศึกษา_ติดตามผลอนุมัติ-อ.ผู้สอนรับทราบ821.6 KiB36
1.3 นักศึกษา_ติดตามผลอนุมัติ-อ.ผู้สอนไม่รับทราบ1.0 MiB31
1.5 นักศึกษา_ติดตามผลอนุมัติ-อ.ที่ปรึกษาไม่รับทราบ1.0 MiB26
1.4 นักศึกษา_ติดตามผลอนุมัติ-อ.ที่ปรึกษารับทราบ2.4 MiB31
1.1 นักศึกษายื่นคำร้องขอถอน W10.4 MiB40
อาจารย์ผู้สอน รับทราบ ถอน W ออนไลน์
NameSizeHits
NameSizeHits
2.1 อ.ผู้สอน_ไม่รับทราบถอน W5.0 MiB29
2.1 อ.ผู้สอน_รับทราบถอน W8.2 MiB29
อาจารย์ที่ปรึกษา อนุมัติ ถอน W ออนไลน์
NameSizeHits
NameSizeHits
3.1 อ.ที่ปรึกษา_อนุมัติถอน W4.5 MiB29
3.2 อ.ที่ปรึกษา_ไม่อนุมัติถอน W6.3 MiB29

 

แจ้งสำเร็จการศึกษาและขึ้นทะเบียนบัณฑิต

แจ้งสำเร็จและขึ้นทะเบียนบัณฑิตออนไลน์ Clip VDO การใช้งาน
สำหรับนักศึกษา และ อ.ที่ปรึกษา
NameSizeHits
NameSizeHits
อ.ที่ปรึกษา ปลดล็อคให้แจ้งสำเร็จการศึกษาออนไลน์(กรณีไม่ผ่านการทดสอบสมรรถนะภาษาอังกฤษ English Exit Exam)2.0 MiB112
นักศึกษาแจ้งสำเร็จและขึ้นทะเบียนบัณฑิต8.5 MiB94