มาตรการ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

NameSizeHits
แนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกัน Covid-19 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 25651.2 MiB53
COVID-19 Pathumthani 1151-25641.9 MiB108
2565-01-14_ประกาศ(ฉบับที่ 37) เรื่อง มาตราการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)71.9 KiB350
2565-01-03_ประกาศ(ฉบับที่ 36) เรื่อง มาตราการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)74.0 KiB252
2565-01-03_ประกาศ มทร.ธัญบุรี เรื่องการจัดการเรียนการสอน ภาค 2/2564 อันเนื่องมาจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) (ฉบับที่2)97.3 KiB241
2564-10-28_ประกาศ มทร.ธัญบุรี เรื่องการจัดการเรียนการสอน ภาค 2/2564 อันเนื่องมาจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)735.7 KiB232
2564-09-14_ประกาศ(ฉบับที่ 35) เรื่อง มาตรการป้องกันและและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)712.8 KiB380
2564-09-01_ประกาศ(ฉบับที่ 34) เรื่อง มาตรการป้องกันและและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)259.9 KiB263
2564-08-03_ประกาศ(ฉบับที่ 33) เรื่อง แจ้งปิดสถานที่ทำการเป็นการชั่วคราวและการกำหนดมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)300.7 KiB319
2564-07-23_ประกาศ(ฉบับที่ 32) เรื่อง แจ้งปิดสถานที่ทำการเป็นการชั่วคราวและการกำหนดมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)264.3 KiB279
2564-07-12_ประกาศ(ฉบับที่ 31) เรื่อง แจ้งปิดสถานที่ทำการเป็นการชั่วคราวและการกำหนดมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)279.5 KiB331
2564-06-29_ประกาศ(ฉบับที่ 30) เรื่อง แจ้งปิดสถานที่ทำการเป็นการชั่วคราวและการกำหนดมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)691.4 KiB324
2564-06-11_ประกาศ(ฉบับที่ 29) เรื่อง แจ้งปิดสถานที่ทำการเป็นการชั่วคราวและการกำหนดมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)138.0 KiB332
2564-05-31_ประกาศ(ฉบับที่ 28) เรื่อง แจ้งปิดสถานที่ทำการเป็นการชั่วคราวและการกำหนดมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)408.1 KiB305
2564-05-21_ประกาศ(ฉบับที่ 27) เรื่อง แจ้งปิดสถานที่ทำการเป็นการชั่วคราวและการกำหนดมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)399.7 KiB300
2564-04-30ประกาศ(ฉบับที่ 26) เรื่อง แจ้งปิดสถานที่ทำการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)106.4 KiB311
2564-04-15ประกาศ(ฉบับที่ 25) เรื่อง แจ้งปิดสถานที่ทำการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)214.2 KiB337
2564-02-23ประกาศ(ฉบับที่ 23) เรื่อง มาตรการผ่อนคลายและการการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)922.5 KiB358
2564-02-19ประกาศ(ฉบับที่ 22) เรื่อง พบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)105.7 KiB387
2564-02-18ประกาศ(ฉบับที่ 21) เรื่อง การปิดที่ทำการเป็นการชั่วคราวเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)479.6 KiB402
2564-02-17ประกาศ(ฉบับที่ 20) เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)113.6 KiB324
2564-02-01ประกาศ(ฉบับที่ 19) เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)80.7 KiB366
2564-01-05ประกาศ(ฉบับที่ 16) เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19602.2 KiB633
2564-01-01ประกาศ(ฉบับที่ 15) เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)428.3 KiB291
2564-01-01ประกาศ(ฉบับที่ 14) เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)428.3 KiB301
2563-12-22_ประกาศ(ฉบับที่ 13) เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)428.8 KiB310
2563-12-20_ประกาศ(ฉบับที่ 12) เรื่อง มาตรการการปฏิบัติตนของนักศึกษาและการปฏิบัติงานของบุคลากรอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)781.0 KiB341
2563-05-22_ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง การจัดการเรียนกานสอนในภาคการศึกษาที่ 1/2563 อันเนื่องมาจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)1.1 MiB950
2563-05-13_ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์442.3 KiB535
2563-04-28_ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่องการลดและการยกเว้นการเก็บค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี อันเนื่องมาจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19)754.9 KiB610
2563-04-24_ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง การส่งเอกสารขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาสำหรับบุคคลที่เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 ในสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโวนา(COVID-19)289.2 KiB465
2563-04-09_ประกาศ ศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัส COVID-19 ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (ฉบับที่ 8) เรื่อง ขยายเวลาการปิดการเรียนการสอน27.4 KiB382
2563-03-25_ประกาศ ศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัส COVID-19 ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (ฉบับที่ 4) เรื่อง การสอบปลายภาคการศึกษาที่ 2/2562 อันเนื่องมาจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)544.4 KiB376
2563-03-18_ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง แนวปฏิบัติการสอบสัมภาษณ์เพื่อรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2563 ในช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19)376.9 KiB404